Lágyságjelek az orosz nyelvben

2018-05-29

Egy kezdő nyelvtanuló számára bizonyára sok kihívás adódik az orosz nyelvben, és valószínűleg a lágyságjelek -мягкий знак- ilyenek.

Az orosz alapjában véve eléggé lágy nyelv, de ezt többféleképpen jelölik, nem csak lágyjellel. Lássuk, milyen esetekben találkozunk vele!

Lágyságjelek az orosz nyelvbenNéhány nőnemű, 3. ragozás szerint ragozott főnév végén:

осень (ősz)

мать (anya)

дочь (lánygyerek)

ночь (éjszaka)

помощь (segítség)…

 

Hímnemű főnevek végén:

дождь (eső)

день (nap)

камень (kő) …

 

A legtöbb főnévi igenév végén: 

читать (olvasni)

знать (tudni)

думать (gondolni, gondolkodni)

говорить (beszélni, mondani) …

 

Szó belsejében, ha kemény mássalhangzó előtt egy lágy áll:

письмо (levél)

восьмой (nyolcadik)

 

Szó belsejében, az л mássalhangzó lágyságának jelölésére:

больница (kórház)

 

Elválasztó jelként, ha kiejtjük a е, ю, ё, я betűk -j- hangját. 

семья (család)

пьеса (színdarab)

 

Az egyes szám 2. személyű ragozott igealakok után:

читаешь (olvasol / olvasod)

знаешь (tudsz / tudod)

думаешь (gondolsz / gondolod)

говоришь (beszélsz)

 

Néhány idegen szóban -o- előtt:

почтальон (postás)

бульон (húsleves)

 

A -ся végű igék néhány ragozott alakjában a szó végén: 

занимаюсь (foglalkozol), занимаешься, занимается, занимаемся, занимаетесь, занимаются

занимался, занималась, занималось, занимались

 

A felszólító igealakok egy részének végén:
ешь (egyél)

сядь (ülj le)

садись (ülj le)

встань (állj fel)

занимайтесь (foglalkozzatok / foglalkozzon / foglalkozzanak)

 

Persze ezenkívül még rengeteg eset van, de nehéz lenne mindet felsorolni. :)

Orosz tanulás blog

Orosz nyelvtanulás

2018-09-20

Ebben a bejegyzésben orosz nyelvtanulási segédleteket mutatunk.

Orosz kifejezések - Egészség

2018-08-27

Orosz kifejezésgyűjtemény az egészséggel kapcsolatban.

Névmások az orosz nyelvben II.

2018-07-06

Ebben a bejegyzésünkben az orosz birtosok névmásról és annak ragozásáról lesz szó.