Néhány szó az orosz kiejtésről

2018-03-23

A beszédben az egyes hangok kiejtését a környezetükben lévő más hangok, illetve a szó hangsúlya is befolyásolja. Az orosz szavak hangsúlya változó.

A ь - lágyjelnek - és a ъ - keményjelnek - nincs hangértéke.


Néhány szó az orosz kiejtésről1. Minden hangsúlytalan o-t á-nak ejtünk. Például: хорошó (harasó)
 
2. Az orosz a kiejtése megfelel a röviden ejtett magyar á-nak
 
3. яёюеи magánhangzókat a szó elején, magánhangzó után és a ь (lágyjel) ъ(keményjel) után ja, jo, ju, je, i - ejtjük. Például: я (ja) - поёт (pajot) -  пьют (pjut) - eхать (jehaty) - имя  (ímjá) Mássalhangzó után (ц ш ж kivételével) 'a, 'o, 'u, 'e, 'i - ejtjük. Például: дядя (gyagya) - идёт (igyot) - люди (lúgyi) - тело (tyela) - картина (kartyína)


4. A ц, ш, щ, ж, ч mássalhangzók után a ё-t o-nak ejtjük

5. -ого, -его ejtése: ovo, evo

6. A mássalhangzók lágyságát írásban az utánuk álló я, ё, ю, е, и vagy ь jelzi. Ilyen esetekben a т -t ty-nek, a д-t gy-nek, és a н-t ny-nek ejtjük. Például: eхать (jehaty), дядя (gyagya), нет (nyet)

7. чт ejtése: st

8. A szó végén a zöngés mássalhangzók zöngétlenné válnak (zöngés mássalhangzók: б, в, г, д, ж, з) Például: город (górat) -  готов (gatóf) - глаз (glasz) - дуб (dup)

9. Hosszú mássalhangzókat ejtünk a következő esetekben: -ться, -тся (cca) például: учиться (ucsicca), он учится (on (úcsicca).
-тц-, -дц- (cc), például: отцы (acci), тридцать (triccaty)

-зж-, -сж- (zszs), például: уезжать (uezzsaty), сжать (zzsaty)
-тч-, -дч- (cscs) például: переводчик (pirivoccsik), лётчик (ljoccsik)

10. A magyarban nincs ы (jerü). Kiejtése leginkább i és az ü hang közé esik úgy, hogy az ajkunkkal i-t formázunk, a nyelvünkkel pedig u-t. 

11. -гк, -гч ejtése: hk, hcs

12. A х-t mindig erősen, hallhatóan kell kiejteni.

13. Nem ejtjük ki a  т-t és a д-t a -стн, -здн betűkapcsolatokban. Például: праздник (praznyik), честный (csesznij)

Orosz tanulás blog

Orosz nyelvtanulás

2018-09-20

Ebben a bejegyzésben orosz nyelvtanulási segédleteket mutatunk.

Orosz kifejezések - Egészség

2018-08-27

Orosz kifejezésgyűjtemény az egészséggel kapcsolatban.

Névmások az orosz nyelvben II.

2018-07-06

Ebben a bejegyzésünkben az orosz birtosok névmásról és annak ragozásáról lesz szó.