Névmások az orosz nyelvben I.

2018-06-14

3 részes névmások sorozatunk első része: az orosz személyes névmásokról olvashatsz.

Személyes névmások

Névmások az orosz nyelvben I.Ide tartoznak: я, ты, он, она, оно, мы, вы, они

друг друга - egymást (kölcsönös névmás)

себя - magát (visszaható névmás)

 

 

A.

T.

B.

R.

Eszk.

Elölj.

én

я

меня

меня

мне

мной

(обо) мне

te

ты

тебя

тебя

тебe

тобой

(о) тебe

ő (hn)

он

его

(на него)

его

(у него)

ему

(к нему)

им (с ним)

(о) нём

ő (nn)

она

её (на неё)

её (у неё)

ей (к ней)

ей (c ней)

(о) ней

ő (sn)

оно

его

(на него)

его

(у него)

ему

(к нему)

им (с ним)

(о) нём

mi

мы

нас

нас

нам

нами

(о) нас

ti

вы

вас

вас

вам

вами

(о) вас

ők

они

их (на них)

их (у них)

им (к ним)

ими (с ними)

(о) них

 

Megjegyzések:

  1. A себя visszaható névmást ugyanúgy ragozzuk, mint a ты-t, viszont nincs alanyesete.
  2. Az oroszban általában kitesszük a személyes névmásokat, míg a magyarban csak akkor, ha hangsúlyos. Pl.: Я пишу - Írok.
  3. Мы с тобой jelentése: én és te. De  ugyanígy fejezzük ki, ha azt akarom mondani, hogy én és anyu (anyuval): Мы с мамой
  4. друг друга-nak sincs alanyesete, és mindig a második tagját ragozzuk: друг другу - egymásnak, друг c другом - egymással
  5. A себя bármely nemre és személyre vonatkozhat. A birtokos eset csak elöljáró szóval fordul elő. 
  6. Magázást a többes szám 2. személlyel fejezzük ki: вы. Így ennek a névmásnak számos jelentése lehet: ti, Ön, Önök, maga, maguk, kegyed, kegyedék. Kisbetűvel írjuk, csak levélben nagybetűs.

Orosz tanulás blog

Orosz nyelvtanulás

2018-09-20

Ebben a bejegyzésben orosz nyelvtanulási segédleteket mutatunk.

Orosz kifejezések - Egészség

2018-08-27

Orosz kifejezésgyűjtemény az egészséggel kapcsolatban.

Névmások az orosz nyelvben II.

2018-07-06

Ebben a bejegyzésünkben az orosz birtosok névmásról és annak ragozásáról lesz szó.