Névmások az orosz nyelvben II.

2018-07-06

Ebben a bejegyzésünkben az orosz birtosok névmásról és annak ragozásáról lesz szó.

Birtokos névmások

Névmások az orosz nyelvben II.

enyém

мой, моя, моё; мои

Ezeket a birtokos névmásokat nemben, számban és esetben egyeztetjük a birtokkal.

tiéd

твой, твоя, твоё, твои

övé (hn)

его

Ezek a birtokos névmások a birtokos neméhez igazodnak, és nem ragozhatók.

övé (nn)

eё

övé (sn)

его

miénk

наш, наша, наше; наши

Ezeket a birtokos névmásokat nemben, számban és esetben egyeztetjük a birtokkal.

tiétek

ваш, ваша, ваше; ваши

övék

их

Nem ragozható.

 

свой, своя, своё; свои - visszaható birtokos névmás.

Jelentése: saját; a magam, magad stb. Ragozható.

Pl.: у них свой дом - saját házuk van

A birtokos névmások ragozása

A.

T.

B.

R.

Eszk.

Elölj.

мой

ßà

моего

моему

моим

о моём

моя

мою

моей

моей

моей

o моей

моё

моё

моего

моему

моим

о моём

мои

ßà

моих

моим

моими

o моих

 

Ugyanígy ragozzuk a твой és a свой birtokos névmásokat.

 

 

A.

T.

B.

R.

Eszk.

Elölj.

наш

ßà

нашего

нашему

нашим

o нашем

наша

нашу

нашей

нашей

нашей

o нашей

наше

наше

нашего

нашему

нашим

o нашем

наши

ßà

наших

нашим

нашими

o наших

 

Ugyanígy ragozzuk a ваш birtokos névmást is.

 

Megjegyzések:

 

  • A свой, своя, своё; свои birtokos névmást mindig használhatjuk a мой, твой, наш, ваш helyett, ha a mondat alanya a birtokos.
  • A его, eё, их (övé, övék) birtokos névmások a személyes névmások birtokos esetű alakjai, ezért ezeket nem ragozzuk, és sosem egészülnek ki н-nel. Pl.: Я был у его отца. - Voltam az apjánál. De: Я был у него. - Nála voltam.
  • A birtokos névmást nem tesszük ki a testrészek neve mellett, és olyankor sem, ha magától értetődik, kinek a birtokáról van szó. Pl.: Мальчик махнул рукой. - A fiú intett a kezével.

Orosz tanulás blog

Orosz nyelvtanulás

2018-09-20

Ebben a bejegyzésben orosz nyelvtanulási segédleteket mutatunk.

Orosz kifejezések - Egészség

2018-08-27

Orosz kifejezésgyűjtemény az egészséggel kapcsolatban.

Névmások az orosz nyelvben II.

2018-07-06

Ebben a bejegyzésünkben az orosz birtosok névmásról és annak ragozásáról lesz szó.